Google Drive Folder Link Generator - Google Drive File List in Folder

Hướng dẫn: Đây là công cụ cho phép bạn lấy liên kết các file từ folder Google Drive, giúp liệt kê ra list file từ link Google Drive Folder
Ví dụ:
Bạn nhập link này xuống dưới và xem kết quả https://drive.google.com/drive/folders/1rjIPNyOcyJUpcNFB_0a6rsH4s_lRlhJr?usp=sharing

Bình luận Facebook